Investice 2019

28.09.2019
V roce 2019 jsme provedli investice do nových technologií a vybavení naší dílny. U jednoho z našich již realizovaných projektů, se pokoušíme získat podporu z fondů EU. A to u projektu

Bruska s automatickým broušením okružních pil

Název: Bruska okružních pil s automatickým broušením

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018096

Realizace: 2019

Program: OPPIK - Výzva VIII programu podpory TECHNOLOGIE (pro začínající podniky)

Příjemce podpory: HOFMANN s.r.o.

Anotace projektu: Firma HOFMANN s.r.o. se zabývá broušením okružních pil, řetězů a nářadí používaných v průmyslové výrobě i domácnosti. Nová technologie umožní zvýšení kapacity, přesnosti broušení a zefektivnění celého procesu. Celý proces tím může být až 4x rychlejší než stávající.

Cíle projektu: Cílem je zefektivnění procesu, dílčí automatizace, zpřesnění výroby, snížení energetické náročnosti a zvýšení kapacity pořízením nové technologie.

Projekt "Bruska s automatickým broušením okružních pil" je v rámci programu TECHNOLOGIE Výzva VIII (pro začínající podniky) spolufinancován ze zdrojů EU, OPPIK.